MOCIÓ A FAVOR D’OBRIR EL DEBAT SOBRE EL FUTUR DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA