Ple ordinari 26/06/2017

El punt més calent del ple fou el debat entorn a la política de l'equip de govern de supressió de l'oci nocturn. Després de la decissió unilateral de CIU i FEM d'obligar a tancar l'Atmosfera a la una de la nit, el nostre grup va exposar que la solució per fer front a les molèsties que poden generar els bars no passa per anar tancant projectes i negocis. La solució passa per assumir responsabilitats, per asseure i mediar amb les parts enfrontades, i per procurar posar mesures efectives sobre la taula. Defugir de tot això només denota incompetència, cansament o partidisme per un model de poble que vol esdevenir un "poble dormitori" o un "poble mort". Recupereu tota la intervenció del regidor Francesc Manrique.
 
Pel que fa a les dues mocions que el nostre grup va presentar en aquest ple, ambdues van ser aprovades per unanimitat. La primera d’elles demanava que l'exempció de l'IBI no s'apliqui a les confessions religioses i vagi condicionada a l'activitat que es dur a terme en l'immoble, és a dir que les confessions religioses també hagin de pagar IBI si el local té usos amb activitats econòmiques: lloguers, garatges, etc. Pel que fa a la segona moció aquesta va manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Torelló al projecte de pressupostos generals de l'estat 2017 per atemptar contra l’autonomia local i supeditar els models de gestió pública envers els privats.
 
Per altra banda, també ens vàrem oposar a la modificació del Reglament Orgànic Municipal perquè avala que es deixin de fer les transcripcions de les actes de plens. A banda de tots els motius pràctics, tècnics i de preservació que ja hem exposat en diverses ocasions, també vàrem exposar que en matèria d’igualtat de drets el nou sistema discrimina les persones sordes perquè els impedeix poder consultar el debat de plens de forma íntegre. En aquest sentit el nostre grup va avisar que acudirem al Síndic de Greuges si no es planteja una rectificació.
 
Tot el ple es va adherir a la moció de suport a la conca del Ter per a la recuperació del cabal ecològic i la reducció del transvasament. Durant el debat d’aquest punt, tots els grups de l’oposició van retreure a l’equip de govern la seva doble mesura per la negativa a donar suport, en el ple passat, a la moció de la CUP sobre la recuperació dels pous i les fonts contaminades per nitrats d’origen ramader al municipi. Tota l’oposició va coincidir que el posicionament de l’equip de govern depèn de qui presenta la moció i de què li suposa a nivell de compromís local.
T
ambé hi va haver acord en la supressió del Registre municipal d'unions civils de Torelló. En aquest punt el nostre grup va reivindicar l’equiparació definitiva entre els matrimonis i les persones registrades com a parelles estables.
 
En el torn de precs i preguntes el nostre grup també es va interessar per les xifres de les demandes de tarifació social relacionades amb la llar d’infants, pel retard de la licitació de l’Escola d’Arts Plàstiques i per l’aplicació efectiva de pla d’igualtat. Igualment vàrem proposar que en la documentació de la matrícula escolar no només es demani la signatura d’un dels dos progenitors.
 
Qualsevol aclariment o aportació que vulgueu fer al respecte la podeu fer aquí mateix o enviar un mail a cuptorellosompoble@gmail.com. També us recordem que podeu revisar tot el ple a través de http://plenostorello.videoacta.es/ .