Ple ordinari 29/05/ 2017

Resum de les intervencions més destacades dels nostres regidors en el ple ordinari del dilluns dia 29 de maig de 2017:

Un dels punts destacats d’aquest ple van ser les dues mocions presentades per el nostre grup. Amb la primera preteníem adherir Torelló a la Xarxa de Municipis per l'Economia Solidària. L’adhesió hagués suposat un compromís social i ambiental clar i no prioritzar l’afany lucre per sobre tot des de l’ajuntament. L’equip de Govern va impedir que la moció prosperés amb un discurs especialment cínic del Regidor Manel Romans. La segona moció tenia per objectiu començar a recuperar els pous i les fonts contaminades per nitrats d’origen ramader al municipi. La iniciativa, treballada conjuntament amb el Grup de Defensa del Ter, volia posar en valor l’aigua com a patrimoni que cal protegir, i defensar i tractar-la com un bé no comercial. Concretament i pel que fa a l’ajuntament, la proposta vetava l’establiment de noves explotacions de ramaderia intensiva modificant el POUM i proposava senyalitzar la potabilitat de les fonts. Per altra banda també s’instava a la Generalitat a prendre mesures per revertir la contaminació i a adequar la cabana porcina al territori. Davant la nostra negativa a retirar els punts que comprometien a l’equip de govern i a deixar només el de la Generalitat, el PdCat i FEM i van votar en contra fent impossible que prosperés.

El grup municipal d'ERC-JpT-AM també va presentar una moció genèrica per establir mesures contra els habitatges permanentment desocupats. Segons les últimes dades d’Idescat a Torelló hi ha 947 pisos buits i per tant és obvi que cal afrontar aquesta problemàtica. En aquest sentit el nostre grup ja ha presentat a l’equip de govern propostes concretes per aplicar en les pròximes ordenances fiscals. Malgrat donar suport a la moció vàrem ser crítics amb el fet que aquest no aportés cap mesura concreta i compromesa.

El ple també es va debatre sobre la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Torelló per part del Bisbat de Vic d’una part del camp de futbol del Montserratí, no hi vàrem votar a favor pel privilegi que suposa que l’església no pagui IBI i que el Bisbat s’acabi apropiant de totes les inversions fetes un cop rescindit el contracte. La necessitat d’obrir aquest espai al veïnat de Montserrat, va suposar que tampoc hi votéssim en contra i ens abstinguéssim. Aprofitant aquest punt, vàrem reclamar un cop més que s’executi el procés participatiu que l’equip de govern manté aturat sobre els usos d’aquest espai.

Ja en el torn de precs i preguntes, vàrem demanar a l'Ajuntament que reflexionés sobre el fet que l'Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu prengués la decisió de celebrar els actes programats pel dia del soci fora del municipi, i vàrem demanar que continuï el diàleg amb l'entitat. També en aquest punt de l'ordre del dia, vàrem sol·licitar revisar els criteris de valoració de les licitacions per les continues baixes sota mínims de les ofertes econòmiques que presenten les empreses que opten a concursos. L'experiència demostra que aquestes rebaixes, si no és per un defecte de forma en la valoració per part de l'ajuntament, normalment, o afecten a la qualitat del projecte o bé repercuteixen en les condicions laborals dels treballadors. Finalment també vàrem fer un prec perquè aquest estiu s'activi una campanya d'aigua i no passi com l'any passat.

Qualsevol aclariment o aportació que vulgueu fer al respecte la podeu fer aquí mateix o enviar un mail a cuptorellosompoble@gmail.com. També us recordem que podeu revisar tot el ple a través de http://plenostorello.videoacta.es .